Beredskabsdirektør stopper

26. april 2024
Beredskabsdirektør stopper

Beredskabsdirektør Klaus Vibe Hebsgaard stopper i Midtjysk Brand & Redning

Efter ni år i Midtjysk Brand & Redning stopper beredskabsdirektør Klaus Vibe Hebsgaard.

– Vi har haft nogle drøftelser omkring interne forhold i Midtjysk Brand & Redning og er blevet enige med Klaus Vibe Hebsgaard om, at vi har behov for nye ledelsesmæssige øjne på Midtjysk Brand & Redning, siger borgmester Ulrik Wilbek, som er formand for Beredskabskommissionen for Viborg og Silkeborg kommuner.

– Jeg vil gerne takke Klaus Vibe Hebsgaard for hans store indsats gennem årene, og ikke mindst det store arbejde med at få oprettet et fælles beredskab i de to kommuner, så vi har et effektivt beredskab, siger Ulrik Wilbek.

Viceberedskabschef Lasse Clemensen bliver konstitueret som beredskabschef frem til 31. december 2024, hvor det forventes at en ny beredskabsdirektør kan tiltræde i begyndelsen af det nye år.