Ny mobilnetværksmåling: Telia leverer på ambitionen om at tilbyde det bedste netværk til flest danskere

26. april 2024
Ny mobilnetværksmåling: Telia leverer på ambitionen om at tilbyde det bedste netværk til flest danskere
Telias mobilnetværk opnår det højeste antal point blandt alle danske teleselskaber i umlauts undersøgelse af danske mobilnetværk.

I en ny netværksundersøgelse fra den uafhængige benchmarking-analysevirksomhed umlaut scorer Telias mobilnetværk med 979 ud af 1000 mulige samlet set det højeste antal point blandt alle danske teleselskaber. Resultatet skal ses i lyset af de seneste års omfattende opgradering af Telias netværk med ny, kraftfuld og mere energieffektiv 5G-mobilteknologi.

Danskernes dataforbrug stiger hvert år med over 20 pct., og et stærkt mobilnetværk er dermed en helt essentiel del af samfundets digitale infrastruktur. Af samme grund er teleselskabernes netværk i konstant udvikling i relation til ændrede behov, nye teknologier og ikke mindst de strategier, som de enkelte netværksoperatører vælger at forfølge.

For Telia Danmark, der er ejet af Danmarks største energi- og telekoncern Norlys, har det strategiske fokus i flere år være skarpt rettet mod danskernes reelle og praktiske brug af mobilnetværket. Det handler således ikke alene om hastighed og en komplet dækning af landkortet – men også om faktorer som responstid, kapacitet og stabilitet i datatrafikken. 

Disse parametre forfølges ikke alene via et fintmasket net af mobilsites, men også i karakteren og konfigureringen af kernenetværkets databehandling og prioriteringer, samt af transportnetværket, som forbinder de enkelte sites med kernenetværket og internettet. Samlet set skaber det netværkets ydeevne.

”Danmark har fire virkeligt gode mobilnetværk, der alle holder en meget høj international standard. Hos Telia har vi en klar ambition om at levere det bedste netværk til flest danskere. Det betyder et netværk, der fokuserer på, hvad danskerne reelt bruger netværket til, og som er indrettet optimalt efter kundernes behov. Vi er glade for, at vi med denne undersøgelses resultater får bekræftet, at det strategiske fokus og vores investeringer i netværket har båret frugt. Vi bruger resultaterne i vores kontinuerlige arbejde med at udbygge og forbedre mobilnetværket”, siger Torben Poulsen, CEO i Telia Danmark, der er en del af Norlys.


Dynamisk måling af reel brugeradfærd 
Årets netværksundersøgelse er udført af den uafhængige benchmarking-analysevirksomhed umlaut, der har udviklet en målemetode, som de facto er blevet international branchestandard for test af mobilnetværk. 

Hvor andre netværkstest typisk er baseret på stationære målinger, er umlauts målemetode dynamisk og imiterer den reelle brugeradfærd – f.eks. ved at målingerne foregår i bevægelse og på populære sites som f.eks. YouTube, dba.dk og Aula. Det stiller større krav til mobilnetværket, der blandt andet testes på evnen til at kunne håndtere, når kunden flytter sig mellem master med en rullende streamingforbindelse, under et opkald, eller fx mens man gamer.

Årets undersøgelse og konklusioner
2024-undersøgelsen omfatter 25 byer i hele landet samt de store forbindelsesveje og transportkorridorer. Samlet set har umlaut tilbagelagt 6506 kilometer og foretaget målinger ad ruter, som umlaut uafhængigt har udvalgt.

umlaut har foretaget målinger i København, Odense, Aarhus, Aalborg (inkl. Nørresundby), Hørsholm, Hillerød, Holbæk, Køge, Svendborg, Sønderborg, Kolding, Viborg, Vejle, Silkeborg, Hjørring, Helsingør, Roskilde, Næstved, Slagelse, Fredericia, Esbjerg, Holstebro, Horsens, Herning og Randers. 

Hovedkonklusionerne fra målingen er:

  • På landsplan opnår Telia den højeste samlede score på 979 point ud af 1000 mulige
  • I kategorien ’voice’ (stemmeopkald) opnår Telia den højeste score med 354 point ud af 360 mulige.
  • I kategorien ’data’ er Telia og TDC on par med 625 point ud af 640 mulige.
  • Telia opnår, som det var tilfældet i 2023, den højeste score i Danmarks fire største byer København, Aarhus, Odense og Aalborg, hvor Telia, TDC og Telenor alle har en 5G-tilgængelighed på 97 %
  • Telia opnår den højeste score på netværkets stabilitet.


Et resultat af omfattende modernisering 
Resultatet af årets undersøgelse lander i slipstrømmen af en omfattende og flerårig modernisering af Telias mobilnetværk, herunder en udfasning af 3G, en opgradering af 4G, samt ikke mindst introduktionen af 5G, som fremtidssikrer netværket. 

Moderniseringen er samtidig et vigtigt led i Telias bæredygtighedsstrategi med en bestræbelse på at nedsætte virksomhedens klimaftryk. Moderniseringen har nemlig resulteret i et ikke alene mere performancestærkt, men også et mere energieffektivt netværk, der kan flytte mere data per kWh.

Yderligere information
Her finder du umlaut-rapporten, yderligere om Telias netværk samt overblik over Telias samlede netværksdækning.

Se mere om umlaut på www.umlaut.com/benchmarking.