VinduesIndustrien: Trods stort fokus på bæredygtighed savner vi flere energirenoveringer

26. april 2024
VinduesIndustrien: Trods stort fokus på bæredygtighed savner vi flere energirenoveringer
VinduesIndustrien holdt medlemsmøde og generalforsamling i Viborg torsdag den 11. april. Foto: VinduesIndustrien.

VinduesIndustrien holdt medlemsmøde og generalforsamling i Viborg torsdag den 11. april, hvor branchen mødtes og diskuterede året der gik – og fremtidens bæredygtige byggeri.

Det var med deltagelse af knap 100 repræsentanter fra branchen, at VinduesIndustrien holdt medlemsmøde og generalforsamling i Viborg den 11. april.

Med et skarpt fokus på bæredygtighed gennem adskillige år er det en branche, som tilbyder produkter i absolut topklasse, både når det kommer til energieffektivitet, kvalitet og forskelligartethed hvad angår materialer og designs.

Tilbagegang i salget af vinduer

Dagen startede med den årlige generalforsamling, og bestyrelsesleder Claus Arberg kunne fra talerstolen konstatere, at salget af vinduer er faldet markant i løbet af 2023. Regner man i kroner og øre er branchen nu tilbage på niveauet fra før Coronakrisen. Hvad angår antallet af vinduer, skal man endnu længere tilbage i historien, for det solgte antal vinduer er lige så lavt som før finanskrisen i 00’erne. Samlet set solgte foreningens medlemmer sidste år DVV-mærkede vinduer og døre for lidt over 5 mia. kr. i Danmark og 1,2 mia. kr. i udlandet.

”Vi kan være stolte af, hvor langt vi er kommet med vores produkters bæredygtighed og energieffektivitet. Men vi mangler at se brugbare initiativer til energibesparelser i bygninger foldet ud fra regeringens side. Det går simpelthen for langsomt med energirenoveringen af den eksisterende bygningsmasse,” lød det fra Claus Arberg, som samtidig konstaterede, at den hårde opbremsning i nybyggeriet heller ikke hjælper på salget af vinduer og yderdøre.

Investering i fremtiden

Det skal dog ikke afholde vinduesbranchen fra at investere i fremtiden. Branchen har blandt andet initieret et projekt, som skal indsamle viden om levetider for tre-lags ruder med henblik på at måle potentialet for deres levetider.

Projektprocessen og de forventede potentialer blev præsenteret af projektleder Naja Kastrup Friis, postdoc fra DTU.

VinduesIndustriens direktør, Johny H. Jensen forklarer om baggrunden:

”Vores branchemiljøvaredeklarationer har gjort det tydeligt for os, at der er en forholdsmæssig stor miljøpåvirkning fra ruderne sammenlignet med hele vinduet,” siger han.

Og det kan vise sig at blive et problem i takt med, at kravene til bygningens samlede klimabelastning gradvist skal strammes i fremtiden.

”Når rudens levetid så samtidig er sat til at vare i 25 år ud fra nogle gamle standarder for to-lags ruder, må vi nødvendigvis se på, om der kan ligge en klimagevinst for det samlede vindue, hvis vi benytter opdaterede testmetoder for tre-lags ruder eller måske ligefrem særlige rudekonstruktioner. Nu gælder det først og fremmest om at finde ud af, hvordan man kan teste det – og bagefter hvad der skal til, for at ruderne kan bestå testen,” uddyber Johny H. Jensen.

Fremtidens bæredygtige byggeri

Projektet tapper ind i den dagsorden for bæredygtighed i byggeriet, som for alvor blev skudt i gang i begyndelsen af 2023 med indførelsen af klimakrav i bygningsreglementet.

Og netop fremtidens klimakrav til byggeriet var temaet for et andet af dagens oplæg, leveret af professor og medlem af Klimarådet og Koordineringsudvalget for Bæredygtigt Byggeri, Per Heiselberg fra Aalborg Universitet.

Professor Per Heiselberg fortalte branchen om tankerne bag stramningen af kravene til nybyggeri og om de meget forskellige tilgange til fastlæggelse af grænseværdier. Han præsenterede desuden eksempler på, hvordan der kan stilles klimakrav til renoveringer i bygningsreglementet.

”Som branche har vi hele tiden været meget bevidste om vores rolle i den grønne omstilling af byggeriet. Gennem en periode på 10 år lykkedes det i et samarbejde med myndighederne at stramme kravene til vinduernes energimæssige ydeevne markant, så vi nu har nogle af verdens skrappeste krav til vinduer. På samme måde arbejder vi nu målrettet på at forbedre vinduernes klimaaftryk, blandt andet gennem dette rudeprojekt,” lyder det fra direktør Johny H. Jensen.

Et andet af dagens oplæg blev holdt af fremtidsforsker Jesper Bo Jensen fra Fremforsk – Center for Fremtidsforskning. Vinklen var forventningerne til fremtidens byggeri og boligtrends, set i lyset af de mange usikkerheder, verden byder på i dag.

Kan et delvist åbent vindue isolere mod støj?

Det var det sidste, branchen fik et bud på, inden dagen blev rundet af.

Lars Sommer Søndergaard fra Force Technology holdt et oplæg om et igangværende forskningsprojekt under Danish Sound Cluster, som skal optimere måling og dokumentationsmetode for lydisolation af delvist åbne vinduer.

Resultaterne kan blandt andet bruges til bedre rådgivning omkring vinduesdesign i forskellige støjmiljøer.

”Trafikstøj og støj i det hele taget er et stort problem for mange mennesker i dag. Kombinationen af behovet for frisk luft og dagslys på den ene side og udfordringen med indtrængende støj gennem delvist åbne vinduer på den anden side er en spændende problemstilling, vi som branche naturligvis også har fokus på,” udtaler Johny H. Jensen.

Kontakter

For yderligere kommentarer kontakt:

Claus Arberg
Bestyrelsesleder, VinduesIndustrien
ca@hvidbjergvinduet.dk
9691 2222
4014 1185

Om DVV og VinduesIndustrien

VinduesIndustrien er en dansk brancheforening for vinduesproducenter med produktion i Danmark og udlandet. Foreningens 44 medlemsvirksomheder tegner sig for mere end 90 procent af omsætningen af vinduer i Danmark.

Foreningen, som i 2023 blev en del af DI Byggeri, har sit eget kvalitets- og garantimærke, DVV (Dansk Vindues Verifikation). DVV-mærket dokumenterer, at virksomhedens produkter opfylder en lang række kvalitetskrav til materialer og konstruktioner. Alle virksomheder i ordningen bliver certificeret og kontrolleret af et uvildigt certificeringsorgan.