Hospitalsenhed Midt gør rent med renere samvittighed

23. maj 2024
Hospitalsenhed Midt gør rent med renere samvittighed
Hospitalsenhed Midt gør rent med ren samvittighed, efter at hospitalsenheden er blevet svanemærket. Foto: Agata Lenczewska-Madsen

Som det andet hospital i Norden har Hospitalsenhed Midt fået svanemærket sin rengøring. Den mere miljøvenlige rengøring er til gavn for både medarbejdere, patienter og natur.

Med Svanemærket har Hospitalsenhed Midt fået papir på, at rengøringen på hospitalerne i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive lever op til de skærpede kvalitets- og miljøkrav, som følger med certificeringen.

– Svanemærket er et kvalitetsstempel, som vi er utroligt stolte af. Det vidner om en dedikeret indsats fra medarbejderne i vores Servicecenter og viser, at vi i alle dele af vores organisation arbejder målrettet med at skabe en mere miljøvenlig og bæredygtig hverdag. Både af hensyn til vores patienter og medarbejdere og af hensyn til vores fælles miljø og fremtid, siger hospitalsdirektør Brian Brøndum Møller.

Andet svanemærkede hospital i Norden
Hospitalsenhed Midt er det blot andet hospital i Norden, som har opnået certificeringen med svanemærket i rengøring. I 2020 blev Regionshospitalet Randers svanemærket som det første hospital, og Hospitalsenhed Midt har hentet god hjælp og erfaring fra kollegerne i Randers og Region Midtjyllands Center for Bæredygtige Hospitaler.

Svanemærket stiller skarpt på en række miljø- og klimaudfordringer ved at stille konkrete krav til råvarer, produktion, brug og bortskaffelse af rengøringsprodukter, og for Hospitalsenhed Midts Servicecenter har certificeringen betydet en gennemgang af en lang række valg og arbejdsgange.

– For at opnå svanemærkning af vores rengøring, har vi i Hospitalsenhed Midt blandt andet udskiftet nogle af vores rengøringsmidler med svanemærkede varianter. Vi har minimeret brugen af kemikalier og sikret korrekt dosering. Endelig har vi også reduceret mængden af skraldespande og derigennem reduceret mængden af plastikposer, forklarer servicekonsulent Pia Fuur Nielsen om vejen hen mod certificeringen, som gælder for alle fire hospitaler i Hospitalsenhed Midt.

Sundt og trygt miljø til patienter og personale
Ud over de miljømæssige gevinster, er svanemærkede rengøringsmidler også mere skånsomme for patienter og personale, idet de indeholder færre allergifremkaldende og skadelige stoffer. Det reducerer risikoen for infektioner, luftvejsproblemer, hudirritationer og allergier samt andre arbejdsrelaterede sygdomme, hvilket er afgørende for især sårbare patientgrupper og for hospitalsenhedens medarbejdere.

Det glæder særligt de serviceassistenter, som hver dag står med den store opgave med at rengøre Hospitalsenhed Midts hospitaler.

– At arbejde med svanemærkede midler er bedre for miljøet og giver et bedre indeklima. Vi har samtidig fået et endnu bedre arbejdsmiljø og bliver ikke udsat for skadelige kemikalier. Vi kan stole på kvaliteten, når vi ser Svanemærket, fortæller serviceassistenterne Karin Rosenbæk og Christina W. Rasmussen.

Samtidig har certificeringen givet dem og deres kolleger en større forståelse for og viden om de rengøringsmidler, de anvender i dagligdagen.

– I forbindelse med certificeringen blev vi ved kontrolbesøget mødt med en række spørgsmål om både teori og praksis. Vi blev blandt andet spurgt ind til korrekt dossering, typer af rengøringsmidler og til viden om, hvilke krav produkterne skal opfylde, fortæller serviceassistent Elsebeth Gade, som sammen med kollegerne har fået ny undervisning i miljø og rengøringsmetoder i forbindelse med certificeringen.

Faktaboks:

En svanemærket rengøringsservice:

  • bruger en høj andel af miljømærkede rengøringsmidler
  • minimerer forbruget af unødvendige kemikalier
  • minimerer miljøpåvirkningen fra transport
  • har medarbejdere, som er oplært inden for både miljø- og rengøringsmetoder
  • har et kvalitetssystem, der sikrer høj rengøringskvalitet.