Flere online uddannelser baner vejen for Viborgs fremtidige ingeniører

24. maj 2024
Flere online uddannelser baner vejen for Viborgs fremtidige ingeniører

Viborg – Aarhus Universitet tager et stort skridt i retning af at gøre ingeniøruddannelser mere tilgængelige for alle danskere, uanset hvor de bor. Fra august 2024 vil universitetet tilbyde 50 nye online-studiepladser på diplomingeniøruddannelsen i Elektrisk energiteknologi. Dette initiativ skal give flere mulighed for at uddanne sig til ingeniør uden at skulle flytte til større byer som Aarhus.

Danmark står overfor en omfattende omstilling af energiforsyningen, hvor alle fossile brændstoffer skal udfases inden for de næste 25 år. Overgangen til grøn energi har skabt en stor efterspørgsel på ingeniører, specielt i energisektoren. Aarhus Universitet har reageret ved at øge antallet af studiepladser til den online ingeniøruddannelse, og Mikael Bergholz Knudsen, institutleder ved Institut for Elektro- og Computerteknologi, forklarer beslutningen:

”Energisektoren mangler allerede tusindvis af ingeniører, og det er et problem for deres vækst- og innovationsmuligheder samt en hæmsko for samfundets grønne omstilling. Derfor har vi som universitet besluttet at give flere mulighed for at uddanne sig online,” siger Knudsen.

En uddannelse til fremtidens energiløsninger

Den online diplomingeniøruddannelse i Elektrisk energiteknologi er designet til at give de studerende en omfattende viden om bæredygtige energiformer. Uddannelsen omfatter udvikling af teknologiløsninger til effektiv produktion, distribution, lagring og forbrug af energi. De studerende vil også få indsigt i politiske, sikkerhedsmæssige og økonomiske aspekter af energiteknologisk udvikling og vil gennem hele studiet have tæt kontakt med erhvervslivet.

Fleksibel uddannelse for en moden målgruppe

Aarhus Universitet har haft gode erfaringer med at udbyde diplomingeniøruddannelsen i Elektrisk energiteknologi som fjernundervisning siden 2020. Mikael Bergholz Knudsen fortæller, at de studerende ofte er i en livssituation, hvor de ønsker at skifte karriere uden at skulle flytte. Dette gør online-uddannelsen attraktiv for mange.

”Vi har studerende fra hele landet med vidt forskellige baggrunde. De fleste er et sted i livet, hvor de ønsker at skifte retning i deres arbejdsliv. For dem er det en stor fordel, at de ikke behøver flytte hele familien til en større by,” siger han.

Aldrig for sent at skifte retning

Dennis Villadsen fra Viborg er et eksempel på en af de studerende, der har valgt den online ingeniøruddannelse. I en alder af 50 år besluttede han sig for at videreuddanne sig, selvom han har fuldtidsjob og hus i Viborg.

”Jeg har altid haft en nysgerrighed og en lyst til at lære nyt. For mig er det vigtigt at have noget at drømme om, og derfor valgte jeg at tage denne ingeniøruddannelse,” siger Villadsen.

Torben Bjerre, en nyuddannet diplomingeniør fra et af universitetets første online-kuld, har også haft stor succes med at skifte karriere. Han gik fra en travl karriere i salgsbranchen til at arbejde som rådgivende ingeniør i vind-industrien, og i dag leder han et ingeniørteam hos DIS/CREADIS – Dansk Ingeniørservice.

Praktisk erfaring og digitalt udstyr

For at sikre at de online-studerende får den samme praktiske erfaring som deres kolleger på campus, sender Aarhus Universitet en pakke med forsøgsudstyr og digitale værktøjer til alle nye studerende. Dermed kan de sætte et lille laboratorium op derhjemme og udføre eksperimentelt arbejde.

Som en del af uddannelsen skal de online-studerende også i praktik, og universitetet hjælper med at etablere aftaler med lokale virksomheder, så de studerende kan få praktisk erfaring i deres eget lokalområde.

Online-uddannelsen udbydes formelt fra AU Herning, og de nye studiepladser åbner allerede fra august 2024. Ansøgningsfristen via Den Koordinerede Tilmelding (KOT) er den 5. juli kl. 12.

Læs mere

For mere information om den online diplomingeniøruddannelse i Elektrisk energiteknologi, besøg Aarhus Universitets hjemmeside.

________________________________________________________________________________

Denne artikel er skrevet for at informere om de nye muligheder for online uddannelser og hvordan de kan gavne borgerne i Viborg og resten af Danmark. Vi opfordrer alle interesserede til at undersøge de nye studiepladser og overveje, om dette kunne være en ny vej i deres karriere.