Erfaren leder indskiftes på direktørposten i Erhvervshus Midtjylland: Første prioritet er arbejdsmiljøet

28. maj 2024
Erhvervshus Midtjylland
Erhvervshus Midtjylland

Mette Højborg er tirsdag morgen trådt ind ad døren som midlertidig direktør i Erhvervshus Midtjylland. Hendes vigtigste opgave bliver at sætte gang i en kulturproces, som skal genoprette et godt og trygt arbejdsmiljø i hele organisationen.

Det er en erfaren leder, der – om end kun midlertidigt – overtager direktørposten i Erhvervshus Midtjylland, efter at bestyrelsen i fredags kunne fortælle, at der skal en ny direktør i spidsen for arbejdet med at genoprette et godt psykisk arbejdsmiljø.  

Mette Højborg var indtil 31. december 2023 direktør for kultur, arbejdsmarked og erhverv i Holstebro Kommune, hvor hun bl.a. havde ansvar for stabene HR, udvikling og kommunikation. Før det var hun direktør i Børnenes Hovedstad A/S i Billund og erhvervs- og udviklingschef i Herning Kommune. Mette Højborg har således en stor faglig indsigt i Erhvervshus Midtjyllands virkefelt og er kendt blandt mange af erhvervshuset samarbejdspartnere.

Bestyrelsesformand Ib Lauritsen udtaler:

– Det har været vigtigt for os i bestyrelsen at få en midlertidig direktør på plads hurtigt, så arbejdet med at genoprette et godt psykisk arbejdsmiljø ikke taber momentum. Mette Højborg er en stor kapacitet på hele erhvervs- og udviklingsområdet, men først og fremmest er hun en erfaren og dygtig leder med værdifuld erfaring inden for HR og kommunikation. Vi kan alle være trygge ved nu at have Mette Højborg ved roret, og jeg glæder mig til samarbejdet.

Mette Højborg skal som interimdirektør varetage den øverste daglige ledelse af Erhvervshus Midtjylland både udadtil og indadtil. Udover det økonomiske og driftsmæssige ansvar, bliver Mette Højborgs vigtigste opgave at sætte gang i en kulturforandringsproces, så Erhvervshus Midtjylland igen bliver en velfungerende og tryg arbejdsplads, hvor medarbejderne er glade for at gå på arbejde.

Som interimdirektør skal bl.a. stå i spidsen for at sikre, at de af bestyrelsen aftalte initiativer til at genoprette et godt psykisk arbejdsmiljø bliver til virkelighed. Blandt disse er etablering af en ny samarbejdsorganisation og en ny arbejdsmiljøorganisation samt udarbejdelse af en konkret handleplan sammen med medarbejderne.  

Mette Højborg udtaler:

– På de eksterne parametre fremstår Erhvervshus Midtjylland som en særdeles veldrevet virksomhed. Desværre er virksomheden kommet i en ulykkelig situation med en udfordret organisationskultur og et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Jeg ser frem til at bistå bestyrelsen i Erhvervshus Midtjylland og ikke mindst organisationen med den vigtige opgave at få skabt en ny organisationskultur med fokus på et godt arbejdsliv for alle medarbejdere.

Mette Højborg er tiltrådt stillingen som interimdirektør tirsdag morgen, hvor hun blev introduceret til Erhvervshus Midtjyllands medarbejdere på et fællesmøde. Hun skal fungere som interimdirektør frem til, at en ny permanent direktør er ansat.

Som interimdirektør har hun i udgangspunktet samme beføjelser som en permanent direktør, dog med begrænset ansvar som følge af, at stillingen er midlertidig. For at sikre Mette Højborg det fornødne handlerum, er der planlagt et tæt samarbejde med bestyrelsen og bestyrelsesformand Ib Lauritsen.

Handler ikke kun om topledelsen
Fredag blev det offentliggjort, at bestyrelsen for Erhvervshus Midtjylland har indgået en fratrædelsesaftale med den nu tidligere direktør Erik Krarup. Selvom et direktørskifte er nødvendigt for at skabe den fornødne plads til forandringer, understreger Ib Lauritsen dog, at problemerne med det psykiske arbejdsmiljø ikke alene er tilknyttet topledelsen:

– Erik Krarup har været direktør i Erhvervshus Midtjylland i 17 år, og det er ikke mindst hans fortjeneste, at Erhvervshus Midtjylland er kendt som en veldrevet virksomhed, der gør en forskel for de virksomheder, erhvervshuset samarbejder med. Derfor takker jeg også Erik Krarup for samarbejdet, udtaler Ib Lauritsen.