Region Midtjylland holder temadag i Viborg – emnet er bæredygtighedsindsatser

28. maj 2024
Regionsrådet mødes tirsdag den 4. juni i regionshuset i Viborg for at blive klogere på Region Midtjyllands arbejde med bæredygtighed.. Region Midtjylland
Region Midtjylland

Regionsrådet mødes tirsdag den 4. juni i regionshuset i Viborg for at blive klogere på Region Midtjyllands arbejde med bæredygtighed.

Region Midtjylland udledte sidste år 400.000 tons CO2 svarende til klimaftrykket fra 51.000 danskeres privatforbrug og producerede 6.931 tons affald. Det viser regionens klimaregnskab for 2023.

Regnskabet viser også, at regionens udledning af CO2 er reduceret med 21 procent fra 2022 til 2023 og at mængden af affald, der bliver genanvendt er steget fra 23 til 24 procent.

Tallene går heldigvis den rigtige vej, og det skyldes et vedvarende fokus på bæredygtighed siden 2021, hvor regionens bæredygtighedsstrategi så dagens lys.

Tirsdag den 4. juni mødes regionsrådet til temadag i Viborg for at blive klogere på de mange bæredygtighedsindsatser som for eksempel affaldssortering, bæredygtige indkøb og grønne hospitaler.

I løbet af dagen hører regionsrådet også om, hvordan Region Midtjylland arbejder for at få flere unge til at vælge erhvervsuddannelser, kontrol på praksisområdet og regionens arbejde med sociale investeringer.