Mariagerfjord Kommune var på studietur til Viborg

29. maj 2024
Mariagerfjord Kommune var på studietur til Viborg
På billedet ses (fra venstre): Chef for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune, Lars Højmark, udvalgsmedlem Emma Mølgaard, udvalgsformand Jesper Mikkelsen, udvalgsmedlem Jens Dalsgaard og udvalgsmedlem Niels Peter Christoffersen.

Fjordkommunen besøgte Lemvig og Viborg kommuner og lærte om innovative tilgange til vedvarende energi (VE) og grøn områdefornyelse.

For at styrke arbejdet med klima og bæredygtighed har Mariagerfjord Kommunes udvalg for Klima og Landdistrikter været på studietur.

– Studieturen var en yderst relevant og inspirerende oplevelse, udtaler Jesper Mikkelsen, formand for Udvalget for Klima og Landdistrikter.

– Det at se, hvordan andre kommuner implementerer VE-planlægning og udvikler bæredygtige projekter giver os en solid base af ideer til vores eget arbejde med den Grønne pulje og klimatilpasninger.

En rejse gennem bæredygtige landskaber

Udvalgets rejse startede i Lemvig Kommune, hvor de blev introduceret til DK2020-planen og andre grønne initiativer på det banebrydende Klimatorium.

– Det var meget inspirerende at møde de personer, der står i spidsen for disse projekter. Det giver os et indblik i, hvad der er muligt, fortæller Jesper Mikkelsen.

Lemvig Havn, kendt for sit klimasikringsprojekt, imponerede også udvalget med sin kombination af funktionalitet og æstetik.

Turens næste stop var i Sundstrup, Viborg Kommune, hvor dialogen fortsatte i Fiskerhuset. Huset er et flot eksempel på, hvad lokale frivillige kræfter kan skabe. Her blev udvalget præsenteret for Grøn pulje initiativer og lokale udviklingsplaner, der spænder fra energiforbedringer til hele områdefornyelser, som den ved Sundstrup Havn.

Fremtidige skridt for Mariagerfjord Kommune

Mariagerfjord Kommune arbejder lige nu med at implementere lignende grønne tiltag i kommunens egne lokalsamfund.

– Det er vigtigt for os at tage hjem og anvende det, som vi har set og hørt tilpasset vores lokale forhold, siger Jesper Mikkelsen.

– Vores næste skridt bliver at godkende et nyt administrationsgrundlag for Grøn Pulje, hvilket vil facilitere flere bæredygtige projekter i vores kommune.

Med disse friske perspektiver og fornyet inspiration forpligter Mariagerfjord Kommune sig til at fortsætte sit engagement i miljømæssige forbedringer og bæredygtig udvikling. Denne studietur markerer et vigtigt skridt i kommunens rejse mod et grønnere og mere bæredygtigt samfund.