Første danskuddannede akutlæge står klar i Viborg

31. maj 2024
Første danskuddannede akutlæge står klar i Viborg
Larissa Callesen er oprindeligt uddannet socialrådgiver i Rusland, men kom i 2002 til Danmark, hvor hun først uddannede sig til sygeplejersker og siden gik i gang med medicinstudierne. 31. maj bliver hun som den første færdig med den nye danske speciallægeuddannelse i akutmedicin. Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Regionshospitalet Viborg

Larissa Callesen er Danmarks første dansk-uddannede akutlæge. Som den første har hun gennemført den nye, danske speciallægeuddannelse i akutmedicin med Akutafdelingen på Regionshospitalet Viborg som udgangspunkt for de seneste fem års speciallægeuddannelse.

Ønsket om variation, uforudsigelighed og tempo i arbejdsdagen. Det var en væsentlig del af årsagen til, at Larissa Callesen tilbage i 2019 gik i gang med den nye speciallægeuddannelse i akutmedicin.

– På en akutafdeling er hver dag unik, og du ved aldrig, hvilke patienter du kommer til at møde eller hvad de fejler. Det var derfor, jeg valgte akutspecialet – og jeg har bestemt ikke fortrudt mit valg, fortæller Larissa Callesen.

Fredag den 31. maj bliver hun – som den første danskuddannede nogensinde – færdiguddannet som speciallæge i akutmedicin.

– Akutspecialet er meget bredt, og du skal vide lidt om rigtig meget, så du hurtigt kan tolke patienternes symptomer og vurdere, om de er alvorligt syge og har brug for hurtig behandling – og hvem der kan give dem den rette hjælp. Derfor er jeg også meget glad for de fokuserede ophold, jeg har haft andre steder i huset i forbindelse med min uddannelse. Det har givet mig en god indsigt i de andre specialer og de arbejdsgange, der er andre steder på hospitalet, fortæller Larissa Callesen, som 1. juni begynder som fastansat afdelingslæge på Akutafdelingen i Viborg.

Stærk akutafdeling

Den nye akutlægeuddannelse blev oprettet med første hold studerende i 2019, efter at Sundhedsministeriet i 2017 godkendte akutmedicin som nyt lægefagligt speciale. Nogenlunde samtidig indførte Region Midtjylland et nyt akutkoncept, som skulle højne fagligheden på det akutte område og sikre bedre behandling til alle akutte patienter.

– Der har været meget fokus på at styrke det akutte område de seneste år, og vi er utroligt stolte over, at vores Akutafdeling har været med helt fremme forrest i feltet. Både når det handler om akutlæge-uddannelse og udviklingen af det nye speciale generelt. Det vidner om en afdeling, der tager akutspecialet og intentionerne med akutkonceptet meget seriøst, og som har arbejdet målrettet for at sikre den bedst mulige undersøgelse og behandling til vores akutte patienter, mener lægefaglig direktør i Hospitalsenhed Midt Claus Brøckner Nielsen.

Larissa viser vejen

For cheflæge Karen Raben Kudsk i Akutafdelingen i Viborg er det også noget helt særligt at have været med til at uddanne den første danske akutlæge.

– Vi har allerede i dag nogle rigtig dygtige læger i vores akutafdeling. Nogle af dem har en anden speciallægeuddannelse bag sig og er siden skiftet til akutområdet, mens andre er uddannet i Sverige eller andre lande. Nu har vi fået en uddannelse, som er skræddersyet til danske forhold og den måde, det danske sundhedsvæsen er indrettet på. Samtidig er uddannelsen med til at skærpe vores tilgang til det akutte speciale, som jo fortsat er et ungt speciale og derfor løbende under udvikling, siger Karen Raben Kudsk.

Hun lægger ikke skjul på, at hun er stolt over, at Akutafdelingen nu – med god hjælp fra hospitalets øvrige afdelinger – har været med til at uddanne den første danske akutlæge. Og Larissa Callesen er ifølge hende et eksempel, som kan få andre til at vælge samme vej.

– Som aktulæge skal du have et godt overblik – både over den enkelte patients forløb og over flowet i afdelingen og faktisk også på hospitalet som helhed. Du skal vide, hvilke patienter, der er på vej ind, og hvor mange der er på vej ud, så du kan sikre, at alle patienter får den rette behandling i en prioriteret rækkefølge. Det kan Larissa i høj grad. Hun er super dygtig og fagligt utrolig stærk, og hun har været med til at vise vejen for de kommende akutlæge-studerende, mener Karen Raben Kudsk.

Ud over Larissa Callesen har Akutafdelingen i Viborg yderligere 9 nye læger i hoveduddannelse i akutmedicin på vej i løbet af de kommende år.