Millioner til sårbare og udsatte: Viborg-projekter blandt modtagere af støtte fra LB Foreningen

6. juni 2024
Millioner til sårbare og udsatte: Viborg-projekter blandt modtagere af støtte fra LB Foreningen

24 organisationer i Region Midtjylland har modtaget økonomisk støtte fra LB Foreningen. I denne uge blev de informeret om, at de var blevet tildelt en del af de 1 mio. kr., som foreningen årligt uddeler til lokale og regionale initiativer. Beløbene varierede fra 9.050 kr. til 110.000 kr., med en gennemsnitlig tildeling på 41.666 kr. pr. projekt.

Viborgs projekter i fokus

Viborg har to projekter, der har modtaget betydelige midler. De Frivilliges Hus Viborg – Stationen STUEN har fået 25.300 kr. til at oprette en fællesskabscafé for mennesker, der mangler sociale netværk. Caféen skal være et trygt sted, hvor folk kan mødes og skabe nye relationer. Derudover har Dansk Røde Kors Viborg og Q-net Røde Kors Viborg modtaget 35.000 kr. til deres netværks- og efterværnsprojekt for voldsudsatte kvinder og børn. Dette projekt vil udvide de månedlige aktiviteter og tilbyde social og praktisk støtte til dem, der har brug for det efter voldelige relationer.

Andre støtteprojekter i regionen

Ud over Viborg blev der også uddelt støtte til en række andre projekter i regionen. Gallo Kriserådgivning og Værested i Aarhus modtog den største donation på 110.000 kr., som vil gå til at styrke deres arbejde med psykisk sårbare. På Samsø fik lokalafdelingen af Sind 9.050 kr. til at øge antallet af aktiviteter i deres lokale cafe.

Unge Natteravne i Aarhus blev tildelt 63.000 kr., og et veteranrefugium i Stenderup modtog 54.700 kr. Disse midler vil hjælpe med at etablere og støtte initiativer, der gør en forskel for sårbare grupper i samfundet.

Stor interesse for støtte

LB Foreningen modtog i alt 105 ansøgninger med en samlet ansøgningssum på godt 10 mio. kr. Dette viser, hvor stor behovet og interessen er for støtte til lokale projekter, der gør en forskel for sårbare og udsatte grupper.

Med denne seneste uddeling af midler har LB Foreningen endnu engang vist deres engagement i at styrke civilsamfundet i Midtjylland. Foreningen fortsætter med at støtte lokale og regionale initiativer, der bidrager til fællesskabet og hjælper dem, der har mest brug for det.

De valgte projekter i Region Midtjylland er:

ModtagerAktivitetBeløb
Gallo Kriserådgivning og Værested S/IEn hverdag med mening. Med projektet ønsker man at skabe en meningsfuld hverdag for mennesker med komplekse sociale- og psykiske udfordringer, gennem en helhedsorienteret indsats bestående af gratis terapi, landsdækkende telefonrådgivning, socialrådgivning, værested og aktivitetsudbud.110.000
FORENINGEN JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMDen gode vej ind i nye fællesskaber? Nye veje ud af ensomheden for sårbare unge. Målet er at planlægge og facilitere flere brobyggende aktiviteter, der ikke kun forbinder unge med hinanden, men også giver dem redskaber til på egen hånd, at opsøge og engagere sig aktivt i forskellige fællesskaber.88.000
Fonden for Socialt AnsvarUnge Ravne styrker trivsel og positive fællesskaber for unge i Aarhus. Unge Ravne giver unge et inkluderende fællesskab og en befriende måde at gå i byen på. På natlige vandringer skaber de frivillige unge kontakt til andre unge og er en ædru ven i byen, som gør en forskel ved at hjælpe unge, som har brug for hjælp.63.600
Dansk Folkehjælp, Aarhus afd.Netværk for udsatte familier som skal give udsatte familier i Aarhus et sted, hvor de kan møde andre familier i en udsat livssituation.60.000
Foreningen Spiseforstyrrelser og SelvskadeFrivilligt drevne samtalegrupper til personer med spiseforstyrrelse i Aarhus. Man ønsker at give unge i Midtjylland et lettilgængeligt tilbud, der kan hjælpe dem med deres spiseforstyrrelse og gennem samtalegrupper til berørte af spiseforstyrrelse faciliteret af frivillige.60.000
Landsorganisationen KRISTerapi og sociale selvhjælps- og netværksgrupper for seksuelt misbrugte i Herning, Aarhus og Videbæk. Her vil man give terapi, rådgivning og hjælp til incestoverlevere og andre seksuelt misbrugte og deres familier – både mænd og kvinder – og sætte dem i stand til at leve et liv med håb om en bedre fremtid.60.000
Kræftens Bekæmpelse LemvigMental sundhed gennem fællesskaber i pagt med naturen og sang og musik. Midlerne skal gå til foredrag, togtur, naturoplevelser, familiedage, oplevelser i skoven, krolf, musik samt sang og fællesspisning.58.000
Veteran Refugium Stenderups VennerEtablering af refugium. Her vil man skabe et fristed hvor PTSD ramte veteraner kan søge hen i en eller flere dage, når livet gør ondt, fremfor at skulle bo i skoven.54.700
Langå Venligboernes Cafe- og haveforening.Sķurvogn og pavillion til Venligboernes nyttehaver. Formålet med projektet er at skabe bedre rammer for et trygt fællesskab. Haverne giver udsatte borgere mulighed for at dyrke sunde og billige afgrøder.50.000
FitforKidsFitforKids Randers – Gratis sundhedsforløb for udsatte børn og deres familier50.000
Red BarnetRed Barnet Silkeborgs Familieoplevelsesklub og Naturklub45.800
Vestjysk GymnastikforeningGlad sommer – åben hal for børn og unge 6 uger i sommerferien. Ikke alle børn og unge kan efter en sommerferie komme tilbage til skolen med en beretning om en lækker ferie sydpå. Projektet skal gøre en forskel for at disse børn og unge kan indgå i et fællesskab med andre børn og unge.37.100
Dansk Røde Kors ViborgQ-net Røde Kors Viborg – Netværk/efterværn for voldsudsatte kvinder. Projektet skal udvide omfanget af og indholdet i de månedlige aktiviteter for voldsudsatte kvinder og børn, der har brug for social og praktisk støtte i efterværn af voldelige relationer.35.000
Mænds Mødesteder RandersUdvikling som værn mod afvikling30.000
Randers CimbriaRanders Cimbria All-stars til udvikling & fællesskab for børn og unge med særlige behov27.990
De Frivilliges Hus Viborg- StationenSTUEN – en fællesskabscafé til mennesker der mangler et fællesskab25.300
Lysbro’s VennerSkaber hverdag om til fest på Lysbro Plejecenter til glæde for beboere og ældre fra byen.25.000
TubanuStyrkelse af fællesskabet i Tubanu Aarhus med fokus på mental sundhed25.000
HjerneskadeforeningenSociale arrangementer i Randers. Formålet er at styrke og vedligeholde medlemmernes mentale og motoriske færdigheder gennem oplevelsesture ud af huset.20.000
Ventilen AarhusDer gives midler til arrangementer/oplevelser udenfor mødestedet. Oplevelser der gør, at de unge også oplever hinanden i forskellige miljøer end de vante rammer, hvor Ventilen Aarhus hører til, samt at der vil være ekstraordinære oplevelser at tale om og have som fællesreferencer blandt de unge.20.000
Blicheregnens LokalrådThorning 2.4 Sundhed og trivsel med fokus på synlighed og tilgængelighed i de lokale fællesskaber. I uge 36 vil foreninger og institutioner sætte fokus på sundhed og trivsel og sætte spot på de muligheder, der er for både fysisk udfoldelse, udendørsliv og fællesskab tæt inden for rækkevidde.20.000
Fit4CureTour de Rosenvold – Cykelevent for og med Parkinsonramte15.000
Natteravnene i GiveDer gives midler til at starte en ny afdeling af Natteravnene i Brande10.000
Sind Aarhus-SamsøDer gives midler til to nye meningsfulde fællesskaber i SIND Aarhus-Samsø9.050
Tabel fra /Ritzau/