Ny lov gør det nemmere at opsætte solceller og vindmøller på land

7. juni 2024
Ny lov gør det nemmere at opsætte solceller og vindmøller på land

Folketinget sætter turbo på den grønne omstilling med ny lovgivning. Der skal mere fart på den grønne omstilling! Med nye lovforslag vil Folketinget gøre det nemmere at opsætte solceller og vindmøller på land. Lovforslagene skal korte myndighedsprocesserne og give større gevinster til naboer og lokalsamfund.

Folketinget har netop vedtaget tre lovforslag, der skal give hurtigere miljøvurderinger, lettere klageadgang og justerede VE-ordninger, så naboer og lokalsamfund får større økonomiske gevinster fra sol- og vindprojekter.

Med implementeringen af EU’s VEIII-direktiv bliver det muligt at udpege såkaldte fremskyndelsesområder for VE-anlæg og elnettet, hvilket vil fremskynde de offentlige myndighedsprocesser. I disse områder kan der laves en strategisk miljøvurdering fremfor en mere omfattende vurdering på projektniveau. Dette sikrer en balance mellem miljøhensyn og vedvarende energi, samtidig med at der spares tid.

“Vi skal sikre, at klimahandling og naturbeskyttelse går hånd i hånd. EU har givet os en speeder til udbygning af vedvarende energi og nødvendig energiinfrastruktur. Den skal vi bruge med omtanke og uden at kompromittere vores natur- og miljøbeskyttelse,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

VE-ordningen er også blevet justeret, så VE-opstillere skal bidrage med større beløb til grønne puljer og VE-bonusser. Dette skal styrke den lokale opbakning til vedvarende energi, som anbefalet af regeringens nationale energikriseudvalg, NEKST.

Effektiv klagebehandling

For at fjerne barrierer for den grønne omstilling anbefalede NEKST i slutningen af 2023 at forbedre klagebehandlingen, så langsomme processer ikke hæmmer opstillingen af solceller og vindmøller. Disse anbefalinger er nu blevet til lovændringer, der giver klagenævnene mulighed for at sætte rimelige frister for klager og præciserer, hvilke elementer de skal vurdere.

“Vi skal øge farten på den grønne omstilling for at frigøre os fra Putins gas. Det kræver, at vi hurtigt får flere solceller og vindmøller i Danmark. Erhvervslivet er klar med store investeringer, men bureaukratiet spænder ofte ben for disse grønne milliardinvesteringer. Med en mere effektiv klagebehandling sikrer vi, at vigtige grønne projekter ikke forsinkes. Det hjælper os med at nå vores ambitiøse klimamål, skabe vækst og arbejdspladser og styrke Danmarks position som en grøn førernation,” siger erhvervsminister Morten Bødskov.

FAKTA: Hvad er VEIII-direktivet?

  • VEIII-direktivet gør det muligt at udpege fremskyndelsesområder, hvor konsekvenser for natur og miljø vurderes for hele området.
  • Hvis der findes særlige fuglearter, skal VE-opstillere foretage afbødende foranstaltninger, f.eks. slukke vindmøller på tidspunkter, hvor fuglene er mest aktive.
  • Al national lovgivning om natur- og miljøbeskyttelse skal overholdes, herunder støjgrænser.
  • EU’s miljø- og naturregler skal overholdes, hvilket betyder, at Natura 2000-områder er udelukket fra VE-projekter og skal undgås for elnetprojekter.

Med disse nye lovforslag er Danmark klar til at tage endnu et skridt mod en grønnere fremtid, hvor vedvarende energi spiller en central rolle i vores energiforsyning.

/ritzau/