Tværgående samarbejde skaber flere fritidsjob til unge

7. juni 2024
Tværgående samarbejde skaber flere fritidsjob til unge
Et stærkt samarbejde mellem beskæftigelsesforvaltningen og børne- og ungeområdet i Viborg Kommune har ført til, at 230 unge mellem 13 og 17 år har fået et fritidsjob inden for det seneste halvandet år. Videnshuset Cabi

Langt flere unge skal have fritidsjob: Ny regeringens initiativ. Regeringen har lanceret et nyt initiativ, der skal gøre det lettere for unge at få fritidsjob. Mandagens udspil, “Flere unge skal have et fritidsjob”, sigter mod at lempe kravene, så unge lettere kan finde arbejde i både private og offentlige virksomheder samt i foreningslivet.

Erfaringer fra Viborg Kommune
Et inspirerende eksempel er Viborg Kommunes tværkommunale fritidsjob-projekt, som har haft stor succes. Projektet “Sammen om Fritidsjob” har vist, hvordan en koordineret indsats på tværs af kommunens beskæftigelsesforvaltning og børne- og ungeområdet kan hjælpe flere unge med at få fritidsjob.

Støtte til udsatte unge
En af nøglemålgrupperne for regeringens nye udspil er udsatte unge. Unge uden forældre på arbejdsmarkedet eller med mentale udfordringer har ofte svært ved at finde og fastholde et fritidsjob. I Viborg har man erfaret, at en let hånd i ryggen kan gøre en stor forskel.

230 unge i fritidsjob i Viborg
I løbet af det seneste halvandet år har 230 unge mellem 13 og 17 år i Viborg Kommune fået fritidsjob via projektet. Et centralt element har været en koordineret indsats på folkeskoler, ungdomsskoler og uddannelsesinstitutioner. Lærere og klubpædagoger fungerer som fritidsjobambassadører, der identificerer unge, som kunne have gavn af et fritidsjob, men som har brug for støtte til at finde og søge jobbet.

Vigtigheden af virksomhedssamarbejde
Samarbejdet med lokale virksomheder har også været afgørende. Jobcenteret i Viborg har hjulpet virksomhederne med rekruttering og vejledning omkring de opgaver, de unge må udføre. Med regeringens nye initiativ er håbet, at endnu flere muligheder vil opstå.

Støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond
Projektet “Sammen om Fritidsjob” har modtaget økonomisk støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond med 5,1 mio. kr. og løber frem til udgangen af 2024.

Dette initiativ viser, hvordan et tæt samarbejde mellem forskellige forvaltninger og aktører kan skabe betydelige forandringer og give unge bedre muligheder for at få værdifulde erfaringer og færdigheder gennem fritidsjob.

/ritzau/