Stop for nye olie- og gasfyr i EU fra 2028: Et fremskridt eller en udfordring?

10. juni 2024
Stop for nye olie- og gasfyr i EU fra 2028: Et fremskridt eller en udfordring?
Rune Moesgaard, politisk chef i Dansk Fjernvarme Jesper Voldgaard

EU står overfor en afgørende beslutning: Stop for nye olie- og gasfyr fra 2028! Det Radikale Venstre har lanceret et omfattende forslag, der sigter mod at accelerere den grønne omstilling og udfase fossile brændstoffer. Forslaget får stor opbakning fra både politikere og industrien, men er det virkelig den rette vej frem? Lad os dykke ned i detaljerne og åbne op for debatten.

En ambitiøs plan for fremtiden

Det Radikale Venstres udspil indeholder flere nøglepunkter, herunder et stop for installation af nye olie- og gasfyr i EU fra 2028, intensiveret energieffektivisering og en betydelig udvidelse af fjernvarme. Dansk Fjernvarme, som repræsenterer landets fjernvarmeselskaber og termiske elproduktion, støtter forslaget fuldt ud. Organisationens politiske chef, Rune Moesgaard, påpeger, at dette er nødvendigt for at sikre selvforsyning og mindske afhængigheden af russisk gas.

Fjernvarme som en nøgleløsning

Fjernvarme spiller en central rolle i denne grønne strategi. Selvom Danmark har en høj udbredelse af fjernvarme med omkring 68% af alle boliger tilsluttet, er det kun 12% af boligerne i Europa, der nyder godt af denne teknologi. Det Radikale Venstre ønsker at øge denne andel til 20% inden 2030. Dette kan potentielt styrke den grønne industri og forsyningssikkerhed i hele Europa.

Er vi klar til ændringen?

Selvom ambitionerne er høje, rejser forslaget også flere spørgsmål. Hvordan vil omstillingen påvirke boligejere og industrier?Lige nu er prisen på naturgas relativt lav, hvilket gør det økonomisk attraktivt at fortsætte med gasfyr. Omvendt er det dyrt at skifte til alternative varmekilder som varmepumper eller fjernvarme. Denne omstilling kan derfor betyde en betydelig økonomisk belastning for mange husholdninger, især i en tid med stigende leveomkostninger.

Er du enig i, at et stop for nye olie- og gasfyr fra 2028 er vejen frem for EU? Vil denne beslutning sikre en bæredygtig fremtid, eller står vi overfor uforudsete udfordringer? Din mening er vigtig!

/ritzau/