Nordea-fonden åbner pulje på 40 mio. kr. til naturprojekter

11. juni 2024
Nordea-fonden åbner pulje på 40 mio. kr. til naturprojekter
Ny pulje med 40 mio. kr. skal styrke naturens mødesteder (pressebillede: Nordea-fonden)

Landets naturcentre og -skoler, herunder dem i Viborg, får nu mulighed for at søge op til 1 mio. kr. til projekter, der kan få flere ud i det fri og på opdagelse i naturen. Nordea-fonden afsætter samlet 40 mio. kr. til denne nye landsdækkende pulje.

Flere undersøgelser, herunder fra Friluftsrådet og Københavns Universitet, viser, at ophold i naturen er sundt. Oplevelser i det fri styrker både vores mentale og fysiske velvære. Naturskoler og -centre i og omkring Aalborg fungerer som vigtige indgangsportaler til naturen, og mange brugere drager stor fordel af deres faciliteter og tilbud. Der er dog potentiale for, at endnu flere opdager de mange muligheder, som naturen og disse institutioner tilbyder.

Øget tilgængelighed og samarbejde i Viborg

For at udnytte dette potentiale åbner Nordea-fonden nu en pulje målrettet naturcentre og naturskoler, der vil udvikle tilbud, som giver flere adgang til gode naturoplevelser, uanset deres forudsætninger. Administrerende direktør i Nordea-fonden, Henrik Lehmann Andersen, udtaler:

“Naturens mødesteder er bemandet med dygtige mennesker og fyldt med fortællinger om vores fantastiske natur. Hvis vi kan være med til at flere går på opdagelse i naturen – også dem der ikke har opdaget den endnu, så bliver vi meget glade.”

Viborg har flere naturcentre og naturskoler strategisk placeret mellem by og natur. Disse centre rummer faciliteter, lokaler, udstyr, medarbejdere og frivillige, som kan aktiveres endnu mere. Med puljen ønsker Nordea-fonden at bygge bro mellem naturcentrene og nye brugere gennem lokale samarbejder på tværs af foreninger, borgergrupper og boligområder.

Naturcenteret Boserupgaard er et eksempel på, hvordan naturens faciliteter kan anvendes af forskellige brugergrupper. Roskilde Ældre Motion bruger centeret til orienteringsløb torsdag formiddag, mens Bedre Psykiatri afholder ‘Mindfulness i naturen’ torsdag eftermiddag. Disse aktiviteter viser, hvordan naturcenterets faciliteter kan bruges bredt og aktivt.

Støtte til bred vifte af projekter

Puljen støtter både nye aktiviteter og opgradering af eksisterende faciliteter. Der kan søges støtte til nye samarbejder, der fremmer naturoplevelser, samt formidlingsprojekter målrettet nye brugere. Puljen kan også dække opgraderinger og indretning af faciliteter, så de rummer og inviterer flere brugere ind.

Fakta om puljen Naturens mødesteder:

  • Puljen skal styrke og opgradere naturcentre og -skoler som centrale inspirations- og mødesteder for hele befolkningen med fokus på at inkludere nye brugere og skabe flere naturoplevelser.
  • Puljen er på op til 40 mio. kr.
  • Ansøgningsfrist er 7. november 2024. Svar på ansøgninger forventes inden 1. januar 2025.
  • Projekterne skal være igangsat inden udgangen af 2025 og afsluttet senest i 2028.
  • Læs mere om hvordan du søger hos Nordea-Fonden

Dette initiativ fra Nordea-fonden giver naturcentre og naturskoler i Viborg og resten af landet en fantastisk mulighed for at udvikle deres tilbud og gøre naturen tilgængelig for endnu flere mennesker.

/ritzau/