Gammel afgrøde gør comeback som fremtidens kvægfoder

20. juni 2024
Gammel afgrøde gør comeback som fremtidens kvægfoder

Forskere fra AU Viborg har siden 2021 arbejdet intensivt på at genindføre roer som en effektiv foderafgrøde til kvæg. Med sin imponerende vækst og robusthed står roen som en lovende kandidat til at erstatte majs, der er sårbar overfor klimaforandringer.

Tidligere var roer en uundværlig del af vinterfoderet til køer, men blev udfaset til fordel for mere håndterbare afgrøder som majs. Den stigende klimafølsomhed hos majs har dog gjort det nødvendigt at genoverveje roens potentiale. Derfor har forskere fra Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab ved AU Viborg undersøgt mulighederne for at anvende roer igen, denne gang ved hjælp af ensilering.

Lovende Resultater

Seniorforsker Mogens Larsen fra AU Viborg udtaler, at de foreløbige resultater er meget lovende og vil blive præsenteret til Roens Dag den 23. oktober. Han fremhæver roens lange vækstsæson som en stor fordel: “Hvis der er en periode i løbet af sommeren, hvor det er for vådt eller tørt, har roen et par måneder i efteråret, hvor den kan indhente det tabte, fordi den vokser, indtil frosten sætter ind,” forklarer Mogens Larsen. Denne robusthed gør roen til en mere stabil afgrøde end majs, som kan blive ødelagt af en dårlig sommer.

Højt Udbytte og Klimafordele

Undersøgelser viser, at roer har et markant højere udbytte end andre foderafgrøder. Mogens Larsen påpeger: “Det er ikke bare en procent eller to, vi taler om. Forskellene i udbytte er ret markante.” Roer kan producere over 18.000 foderenheder per hektar, mens majs typisk ligger omkring 12.000 foderenheder per hektar. “Det gør den jo også til en god klimaafgrøde, fordi vi skal bruge mindre plads til at dyrke den,” siger Larsen.

Ensilering – Løsningen på Håndteringsproblemet

En af de største udfordringer ved at bruge roer som foder har været den daglige håndtering. Projektet “UNBEETABLE” har fundet en løsning gennem ensilering. “Når man har fodret med friske roer, har man skullet skære dem hver dag, og det har krævet ekstra arbejdsgange,” siger Mogens Larsen. Ved at ensilere roerne koncentreres arbejdet til én eller to dage efter høst, hvilket letter den daglige håndtering for landmændene.

Roens Dag – En Begivenhed for Alle Interesserede

Ønsker du at lære mere om roens potentiale som foder til malkekøer året rundt? Så deltag i Roens Dag den 23. oktober 2024 på Elmegaarden ved Frederiks. Her vil delresultater fra “UNBEETABLE” blive præsenteret, og du kan opleve hele processen fra optagning til ensilering.

Der vil også være udstillere af maskiner til dyrkning, rensning og knusning samt producenter af hjælpestoffer. Arrangementet finder sted fra 9:30-16:00 hos landmand Lars Kristensen på Elmegården, Benslehøjvej 1, 7470 Karup J. Deltagelse er gratis, og tilmelding er ikke nødvendig.

Læs mere og tilmeld dig på Facebook-eventet her.

Roens potentiale som fremtidens kvægfoder er uden tvivl stort, og med de nye metoder kan den snart få sin plads tilbage i landbruget.

/ritzau/