Viborg Kommune får betydelig støtte til cykelstiprojekt

27. juni 2024
Viborg Kommune får betydelig støtte til cykelstiprojekt
Foto: Redaktionen

Viborg Kommune har modtaget et tilskud på 2.225.000 kroner til projektet “Den Midtjyske Cykelstjerne – Etape 9” fra cykelpuljen under Infrastrukturplan 2035. Dette projekt er en del af en større indsats, hvor i alt 64 kommunale cykelstiprojekter over hele landet modtager støtte, hvilket svarer til en samlet uddeling på 225,9 millioner kroner.

Formålet med cykelpuljen er at fremme cykeltrafik ved at medfinansiere lokale cykelstiprojekter, hvor kommunerne kan få op til 40 procent af anlægssummen i tilskud. For skoleveje og tværkommunale projekter kan tilskuddet nå op til 50 procent. Ud af de 64 projekter, der har modtaget støtte, er 34 projekter skolevejsprojekter, der samlet modtager knap 126 millioner kroner. Desuden er 18 projekter tværkommunale, med et samlet tilskud på 43,8 millioner kroner.

Projektet i Viborg Kommune er designet til at forbedre cykelinfrastrukturen og øge sikkerheden for cyklister, hvilket vil bidrage til en mere sammenhængende og bæredygtig transportløsning i regionen. Den omfattende finansiering fra cykelpuljen gør det muligt for kommunen at realisere ambitiøse planer for cykelstier, som ellers kunne være vanskelige at finansiere fuldt ud med kommunale midler alene.

Cykelpuljen blev aftalt som en del af Infrastrukturplan 2035, som afsætter tre milliarder kroner til cyklisme. Midlerne fra puljen er endnu ikke endeligt tildelt, da Finansudvalget skal tiltræde tildelingen af midlerne ved et aktstykke.

Dette tilskud er en del af en bredere strategi for at styrke cykeltrafikken og forbedre sikkerheden på vejene, hvilket er en prioritet for mange kommuner landet over. Det forventes, at projektet “Den Midtjyske Cykelstjerne – Etape 9” vil have en positiv indvirkning på både lokalsamfundet og miljøet.