Seksårig indsats skal styrke børns læring og trivsel

1. juli 2024
Seksårig indsats skal styrke børns læring og trivsel
Elever deltager i aktiviteter til Lærer for Livet Foto Liv M. Kastrup

Viborg Kommune har netop indgået et samarbejde med organisationen Lær for Livet, som skal styrke læring, trivsel og fællesskaber blandt børn med svære livsvilkår.

Med støtte fra Grundfos Fonden får 30 børn fra Viborg Kommune muligheden for at deltage i et seksårigt program, der skal løfte deres faglige og sociale kompetencer. Denne indsats kommer i kølvandet på bekymrende tal fra Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd, der viser en stigning i andelen af elever, der ikke består dansk og matematik.

Alarmerende tal efter coronakrisen

Nye tal fra Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd afslører, at danske børn og unge klarer sig dårligere i dansk og matematik end før coronakrisen. Andelen af elever, der ikke opnår mindst 02 i begge fag, er steget fra 8,6 procent i perioden 2016-2019 til 11,5 procent i 2023. I Viborg Kommune er tallet 10,4 procent, hvilket betyder, at 83 ud af de 800 elever, der sidste år gik i 9. klasse, dumpede i både dansk og matematik.

Ifølge Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd er det især børn, der mistrives og vokser op under svære livsvilkår, der klarer sig dårligst fagligt. Dette er problematisk, fordi evnen til at læse, stave og regne er afgørende for at kunne fortsætte i ungdomsuddannelse og skabe et godt liv. Det er en dyr affære for samfundet og har en høj pris for de unge, der risikerer at ende på kanten af samfundet som voksne.

Vigtig hjælp til en positiv skolegang

Med det nye samarbejde med Lær for Livet giver Viborg Kommune, støttet af Grundfos Fonden, nu 30 børn mellem 9 og 13 år chancen for at deltage i et seksårigt læringsprogram. I løbet af programmet vil børnene deltage i flere camps i ferier og weekender for at styrke deres færdigheder i dansk og matematik samt deres sociale og personlige kompetencer. Desuden får de tilknyttet en frivillig mentor, der støtter dem et par timer om ugen.

Katrine Fusager Rohde, formand for Børne- og Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, siger: “Alle børn og unge har værdi og potentiale. Desværre er det ikke alle, der har de samme forudsætninger i livet. Lær for Livet står allerede på gode resultater. Derfor er jeg glad for, at vi har indgået samarbejdet, da det netop giver børn i udsatte positioner en ekstra hånd i ryggen til at blive så dygtige, de kan.”

Kim Nøhr Skibsted, fondsdirektør i Grundfos Fonden, tilføjer: “Vi tror på, at sunde fællesskaber fremmer børn og unges læring. Derfor er vi glade for, at Lær for Livet løfter både faglig læring og daglig trivsel – i hverdagen og for fremtiden.”

Brug for flere voksne rollemodeller

Denne sommer starter de første børn fra familier i Viborg deres seks år i Lær for Livet. Efter sommerferien vil de få tilknyttet en frivillig mentor, der hjælper dem 2-4 gange om måneden med at klare sig bedre i skolen og give dem dannende oplevelser.

Karen Haumann, direktør i Lær for Livet, forklarer: “Det handler om, at barnet får en selvtillid i forhold til at befinde sig i en læringssituation, og perspektivet er altid at se barnets potentiale. En god voksenstøtte og rollemodel kan være af meget stor betydning for barnets skolesucces og fremtid. Med en lille indsats kan man faktisk gøre en kæmpe forskel i et barns liv. Derfor vil jeg stærkt opfordre gode kræfter i Viborg til at melde sig som mentor.”

Om Lær for Livet

Lær for Livet har siden 2013 arbejdet for at skabe lige muligheder for børn med svære livsvilkår. Trods Danmarks frie og lige adgang til uddannelse, lykkes kun 3 ud af 10 børn, der vokser op under vanskelige forhold, med at gennemføre folkeskolens afgangsprøve. Til gengæld lykkes 8 ud af 10 børn, der fuldfører seks år i Lær for Livet, med at bestå prøven.

Få mere information om at være frivillig mentor i Lær for Livet: Bliv mentor | Vær med | Lær for Livet