Støtte til friluftsprojekter i Viborg: Fokus på børn og unge samt fysiske rammer

2. juli 2024
Støtte til friluftsprojekter i Viborg: Fokus på børn og unge samt fysiske rammer

Friluftsrådet har uddelt 13,4 mio. kr. til 170 projekter over hele landet som en del af Udlodningsmidler til Friluftsliv. I Region Midtjylland er 52 projekter blevet tildelt i alt 4,9 mio. kr., hvoraf flere initiativer i Viborg har modtaget støtte.

Projekter i Viborg

Viborg Skydebaneforening Dalgas

 • Projekttitel: Udendørsliv med overnatning
 • Tilskud: 49.000 kr.
 • Beskrivelse: Projektet etablerer en shelterplads ved Dalgas Centret, der skaber nye muligheder for udeliv, særligt for børn og unge.

Viborg Tange Kristne Friskole

 • Projekttitel: Skolehave og bålhytte
 • Tilskud: 11.300 kr.
 • Beskrivelse: Tilskuddet går til etablering af en skolehave til udeundervisning for skoleelever og børnehavebørn. Projektet inkluderer bænke, borde og en bålplads med skorsten.

Viborg Grundejerforeningen Nørreballe

 • Projekttitel: Aktivitetsplads Nørreballe
 • Tilskud: 85.000 kr.
 • Beskrivelse: Projektet etablerer et grønt område med madpakkehus, sheltere, bålsted, tarzanbane og ‘vild med vilje’-beplantning. Området skal fungere som samlingssted for friluftsaktiviteter for borgere i alle aldre.

Viborg DDS Rødkær Gruppe

 • Projekttitel: Shelter og muldtoilet på Tuen Rødkærsbro
 • Tilskud: 35.000 kr.
 • Beskrivelse: Projektet etablerer to sheltere på spejdergruppens naturgrund, hvilket skaber mulighed for overnatning i det fri for spejdere og lokale borgere.

Viborg VibLand – Viborg Landsbysammenslutning

 • Projekttitel: Turist i naturen i egen kommune
 • Tilskud: 150.000 kr.
 • Beskrivelse: Projektet fokuserer på synliggørelse af stier, spor og åer i Viborg Kommune på Google Street View. Dette skal inspirere flere til at opleve områdets natur til fods, på cykel eller i kano/kajak.

Viborg Rødding Lokalråd

 • Projekttitel: Badebro ved Rødding Sø
 • Tilskud: 110.000 kr.
 • Beskrivelse: Projektet etablerer en 30 meter lang badebro ved Rødding Sø, der skal forbedre mulighederne for vandaktiviteter året rundt.

Nationale investeringer i friluftsliv

Friluftsrådet har med Udlodningsmidler til Friluftsliv fordelt støtte til projekter, der skal forbedre de fysiske rammer for friluftsliv, skabe bedre muligheder for vandfriluftsliv og styrke friluftsaktiviteter for børn og unge. Knap halvdelen af de støttede projekter er målrettet børn og unges friluftsliv, mens en anden betydelig del fokuserer på etablering af friluftsfaciliteter som bål-/madpakkehytter, sheltere, både- og badebroer og stier.

Bæredygtighed i fokus

I tildelingen af midler har Friluftsrådet lagt vægt på bæredygtighed. Projekter, der anvender miljøcertificerede materialer, fremmer biodiversitet lokalt, eller inkluderer deleordninger for friluftsudstyr, har været særligt prioriteret. 24 af de støttede projekter på landsplan omfatter grejbaser, der giver bredere adgang til friluftsudstyr.

Fremtidige ansøgninger

Friluftsrådet modtog 367 ansøgninger i denne runde, hvoraf 66 procent af de bevilligede midler gik til foreninger og organisationer. Næste ansøgningsfrist for projekter er den 15. september 2024. For mere information om, hvordan du søger støtte, besøg Friluftsrådets hjemmeside.