Flere huse til salg i Viborg: Stor stigning i udbuddet

4. juli 2024
Flere huse til salg i Viborg: Stor stigning i udbuddet

Viborg oplever markant stigning i antallet af huse til salg – hvad betyder det for boligmarkedet?

Flere boliger til salg i Viborg i starten af juli

I Viborg Kommune er antallet af huse til salg steget betydeligt. Ved indgangen til juli 2024 var der hele 976 huse på markedet, hvilket er en stigning på 3,1 % sammenlignet med måneden før og en imponerende årlig stigning på 25,1 %.

Boligsiden har netop offentliggjort de nyeste udbudstal, og det viser sig, at Viborg ikke er den eneste kommune, der oplever denne udvikling. “Nye udbudstal: Flere boliger til salg i starten af juli,” rapporterer Boligsiden. På landsplan var der i starten af juli 36.850 villaer og rækkehuse til salg, hvilket er 1,8 % flere end i juni.

Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden, bemærker: “I en efterhånden længere periode er antallet af huse til salg steget. Og som resultat heraf er vi nu tilbage på det niveau, vi betragter som normalen før coronaboomet, hvor udbuddet som bekendt faldt betydeligt som følge af den voldsomme stigning i handelsaktiviteten, vi så på daværende tidspunkt.”

Normalisering af boligmarkedet

Stigningen i boligudbuddet i Viborg og på landsplan kan tilskrives flere faktorer. Efter de hektiske coronaår, hvor boligmarkedet eksploderede, ser vi nu en stabilisering. Handelsaktiviteten er tilbage på et mere normalt niveau, og flere sælgere er villige til at sætte deres huse på markedet igen.

Birgit Daetz forklarer videre: “Stigningen i udbuddet skyldes blandt andet, at handelsaktiviteten er stilnet af siden coronaårene, hvor hussalget eksempelvis nu også er tilbage på et niveau, der minder om perioden før corona. Der handles altså huse i et rimeligt omfang, mens der samtidig også er en fin sælgerlyst blandt landets hussælgere.”

Øget konkurrence og muligheder

For potentielle huskøbere i Viborg betyder det øgede udbud flere valgmuligheder og muligvis bedre priser. Den øgede konkurrence blandt sælgere kan føre til mere fordelagtige vilkår for købere. For sælgere kan det betyde, at de skal være mere opmærksomme på prissætningen og præsentationen af deres ejendomme for at skille sig ud på markedet.

På landsplan ses lignende tendenser. Boligsiden rapporterer, at antallet af huse til salg er steget fem måneder i træk, hvilket betyder, at landets huskøbere har fået 4.288 flere huse at vælge imellem siden starten af februar. Dette er en klar indikation på, at boligmarkedet er ved at vende tilbage til præ-pandemiske forhold.

Sommerhuse og ejerlejligheder

Det er ikke kun villaer og rækkehuse, der ser en stigning i udbuddet. Også sommerhuse og ejerlejligheder er blevet mere tilgængelige. Sommerhusudbuddet er steget med 4,1 % på landsplan, og antallet af ejerlejligheder til salg er steget med 0,8 %.

Birgit Daetz kommenterer: “Også sommerhusudbuddet bevæger sig mere og mere i retningen af normalen før coronaårene. Som vi ved, var sommerhusmarkedet brandvarmt under corona, men nu er der faldet mere ro på.”

Konklusion

Den markante stigning i antallet af huse til salg i Viborg Kommune indikerer en normalisering af boligmarkedet efter flere års turbulens. For både købere og sælgere kan dette være et tegn på stabilisering og nye muligheder på boligmarkedet. For at holde sig opdateret med de nyeste udviklinger på boligmarkedet, kan man følge Boligsidens rapporter og statistikker.

Læs mere om de seneste tendenser og udbudstal fra Boligsiden her: Boligsiden