Viborgs uddannelser under luppen: Behov for reform af professionsuddannelserne

5. juli 2024
Viborgs uddannelser under luppen: Behov for reform af professionsuddannelserne
Campus Viborg. Foto: Via.dk

Viborg, en af Danmarks ældste byer, står over for en betydelig udfordring på uddannelsesområdet. De seneste ansøgertal fra VIA University College afslører et kritisk behov for reformer i professionsuddannelserne for at matche arbejdsmarkedets efterspørgsel og de unges ambitioner.

Professionsuddannelser i Region Midtjylland: status og udfordringer

VIA University College, som udbyder over 40 professionsuddannelser i Region Midtjylland, herunder i Viborg, har oplevet en mindre nedgang i førsteprioritetsansøgninger sammenlignet med sidste år. “Samfundet har brug for langt flere ansøgere, hvis uddannelserne skal matche arbejdsmarkedets behov for kvalificeret arbejdskraft i fremtiden,” udtaler VIAs rektor, Harald Mikkelsen.

Viborgs nye uddannelser: en glædelig udvikling

På trods af den generelle nedgang i ansøgninger er der lyspunkter at spore i Viborg. Byen kan byde velkommen til den nye softwareingeniøruddannelse, som allerede har tiltrukket 18 førsteprioritetsansøgere. “Det er rigtig glædeligt, at den nye softwareingeniøruddannelse i Viborg ser ud til at komme godt fra start,” siger Lotte Thøgersen, uddannelsesdekan for VIAs ingeniør- og businessuddannelser.

Også den internetbaserede sygeplejerskeuddannelse i Viborg har oplevet øget interesse. “Den internetbaserede sygeplejerskeuddannelse tiltrækker flere, hvilket tyder på en voksende interesse for fleksible uddannelsesformer,” bemærker Maria Dyhrberg Rasmussen, uddannelsesdekan for sygeplejerskeuddannelsen hos VIA.

Pædagoguddannelsen i Viborg og Region Midtjylland: et alarmerende fald

En markant udfordring for Viborg og resten af Region Midtjylland er den faldende interesse for pædagoguddannelsen. “Søgningen til pædagoguddannelsen er fortsat i tilbagegang de fleste steder både på landsplan og i Region Midtjylland – og også i Viborg,” påpeger Susanne Tellerup, uddannelsesdekan for pædagoguddannelsen hos VIA.

Sammenligning med landsplan: en bekymrende tendens

På landsplan er søgningen til de fire store velfærdsuddannelser (sygeplejerske, pædagog, lærer og socialrådgiver) faldet med 33 procent fra 2016 til 2023. Denne tendens er også tydelig i Region Midtjylland, hvor flere af VIAs uddannelser kæmper med at tiltrække nok studerende. “Den faldende søgning til sygeplejerskeuddannelsen i Viborg har vi desværre set de seneste tre-fire år, og det er bekymrende,” siger Maria Dyhrberg Rasmussen.

Behovet for reform: fremtidens uddannelser i Viborg og Danmark

Harald Mikkelsen understreger nødvendigheden af en reform, der kan gøre professionsuddannelserne mere attraktive. “Det er en hasteopgave, for vi har akut behov for at få løftet professionsuddannelserne i hele Danmark,” siger han. Reformen bør fokusere på flere undervisningstimer, mere praksisrettet undervisning og bedre vejledning og feedback for at ruste de studerende til fremtidens arbejdsmarked.

Fremtiden for Viborgs uddannelser: en lysere horisont?

Med nye uddannelser og alternative undervisningsformer forsøger VIA at imødekomme de unges behov og arbejdsmarkedets krav. Initiativer som softwareingeniøruddannelsen i Viborg og den internetbaserede sygeplejerskeuddannelse viser, at der er potentiale for vækst og udvikling. Men en omfattende reform er nødvendig for at sikre, at professionsuddannelserne kan tiltrække og fastholde de studerende, som Danmark har brug for i fremtiden.

Viborg står midt i en udfordring, der afspejler en bredere tendens i hele landet. Med den rette reform og indsats kan Viborgs uddannelsesinstitutioner dog vende skuden og sikre en stabil tilstrømning af studerende til gavn for både byen og samfundet som helhed.

For mere information, se VIAs pressemeddelelse.